Česko
Gamereactor
životní styl

Lego vyzývá k dodávkám pro zlepšení úsilí o udržitelnost

Výrobce hraček nyní bude na své partnery ukládat předpisy týkající se udržitelnosti ve snaze snížit své celkové emise uhlíku.

HQ

Společnost Lego udělala nespočet kroků vpřed v úsilí o udržitelnost. Nejde jen o nalezení udržitelnějšího materiálu, ze kterého by se daly vyrábět cihly, ale také o snížení emisí uhlíku a energetické náročnosti, které jsou součástí výroby. Nyní se společnost zaměřuje na udržitelnost v oblasti, která zaujímá nejvíce emisí uhlíku: na své partnery a dodavatele třetích stran.

Společnost Lego uvedla, že nyní bude požadovat, aby její dodavatelé a partneři také podnikli kroky ke snížení emisí uhlíku, a to vše v rámci plánů na snížení celkových emisí o 37 % do roku 2032 a dosažení čisté nuly do roku 2050. Aby bylo možné monitorovat, partneři a dodavatelé budou muset poskytovat konkrétní údaje týkající se emisí uhlíku produkovaných při spojení s produkty Lego, stanovit krátkodobé cíle pro omezení a snížení emisí a spolupracovat také na splnění cílů snížení stanovených Lego Group.

Zprávy budou muset být sdíleny od letošního roku a poté se stanou každoročním požadavkem.

Lego vyzývá k dodávkám pro zlepšení úsilí o udržitelnost
Toto je reklama:


Načítá se další obsah